W dniu wczorajszym 29 kwietnia,  Prezes Wód Polskich Przemysław Daca  spotkał się  w Lublinie z Wojewodą Lubelskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Prezydentem Miasta Lublin oraz Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Rozmowy dotyczyły rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie, oraz współdziałania wszystkich zainteresowanych stron i podpisania porozumień o współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi  i  lubelskimi uczelniami wyższymi. 

Podczas spotkania z Prezydentem Miasta Lublin zapadły decyzje, iż formalne przekazanie gruntów przez miasto będzie miało miejsce po zakończeniu przeprowadzanych na zbiorniku inwestycji dot. modernizacji przepompowni i prawej zapory bocznej.  Zgodnie z wypracowanym stanowiskiem przez zespoły prezydenta i wód polskich dokonano ustalenia podziału działek pod inwestycję i w dniu wczorajszym  przez RZGW w Lublinie złożony został wniosek o podział i przekazanie działek na rzecz Wód Polskich,  które są niezbędne do gospodarowania wodami.

Prezes poinformował także  o kolejnym kroku „milowym” tj.  zakończonym postepowaniu przetargowym związanym z procedurą  wyłonienia wykonawcy dokumentacji inwestycyjnej rewitalizacji zbiornika. Jak zapewnił, wybrany zostanie najbardziej adekwatny wariant do przeprowadzenia całej procedury oraz, że będzie brany pod uwagę głos mieszkańców Lublina. „Zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedstawicielami różnych organizacji. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie i zostaną zachowane wszystkie ustalone terminy harmonogramu inwestycji to prace ruszyłyby najpóźniej na początku 2021 roku i potrwałyby co najmniej dwa lata” - podsumował na zakończenie Prezes Daca.