Miniony piątek upłynął w RZGW w Lublinie,  pod znakiem tematów związanych z rewitalizacją Zalewu Zemborzyckiego. Podpisane m. in. zostało  porozumienie o współpracy  z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Zakres niniejszego porozumienia dotyczy wymiany wzajemnych doświadczeń w ramach realizacji zamierzeń i zdań  o charakterze naukowym  i gospodarczym, a także prowadzeniu badań naukowych mających na celu, w szczególności, prace związane z rewitalizacją Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

Ze strony KUL porozumienie podpisała prof. dr hab. Iwona Niewiadomska Prorektor ds. nauki i kształcenia KUL, a z naszej strony Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Szymula.