W ramach „Wiosennego sprzątania rzek” oczyściliśmy kolejny odcinek Czerniejówki w miejscowości Mętów w Gminie Głusk niedaleko Lublina. Do akcji Wód Polskich włączyli się mieszkańcy gminy oraz dzieci i młodzież szkolna. Wspólnie uzbieraliśmy ogromne ilości butelek, papierów, zużytych opon i innych odpadów, a nasza grupa wsparcia usunęła także kilka zatorów z rzeki. Bardzo serdecznie chcemy podziękować wszystkim uczestnikom „wielkiego sprzątania” w tym ogromne podziękowania należą się Gminie Głusk oraz firmie Ekoland za pomoc i wielkie serce.
Nasze przedsięwzięcie miało na celu między innymi kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży oraz wypracowanie i wdrożenie wśród społeczeństwa zachowań dbałości o Nasze Wspólne Dobro jakim jest Woda.

Pamiętajmy! #SzanujmyWodę!!!#WodyToNieŚmietnik!!!