Pracownicy Wód Polskich stale monitorują sytuację na rzekach, rozlewiskach oraz zbiornikach wodnych, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń spowodowanych przez wodę, przystępują do działań interwencyjnych. Dla ułatwienia spływu wód opadowych
i roztopowych, prowadzą w korytach rzek prace utrzymaniowe.

W mijającym tygodniu pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego przy Zarządzie Zlewni w Zamościu – Grupa Nielisz zlikwidowali zatory na rzece Ciemięga w m. Pliszczyn (Nadzór Wodny w Lublinie) i rzece Czarny Potok w m. Horyszów Polski (Nadzór Wodny w Zamościu).
W  okolicach m. Stryjno (Nadzór Wodny w Krasnymstawie) usunęli martwe drzewa z brzegu rzeki Giełczew.