We wtorek 22.11 w siedzibie RZGW w Lublinie w ramach akcji edukacyjnych prowadzonych przez Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej miała miejsce „lekcja wodna” propagująca postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Korczowie k. Biłgoraja.

Jaka jest rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ochronie mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, jak wygląda zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i jaki możemy mieć wpływ na zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jak duży jest problem zaśmiecania Polskich rzek i jezior – to niektóre z pytań jakie zostały zadane podczas naszego dzisiejszego spotkania.

Problem zanieczyszczania jezior i rzek staje się coraz bardziej powszechny. Wody powierzchniowe zanieczyszczane są odpadami komunalnymi, odpadami wielkogabarytowymi oraz nielegalnie odprowadzanymi ściekami. Szacuje się, że rocznie, nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi wyrzucanych jest kilka tysięcy ton śmieci, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska – podkreślali prelegenci. Jak możemy temu zaradzić ?

Odpowiedzią na to jest kampania Wód Polskich #Wody to nie śmietnik, do udziału w której zachęcali obecną w spotkaniu młodzież eksperci z lubelskich Wód Polskich.

Jak podkreśliła Pani Elżbieta Małysa – opiekun grupy „takie lekcje są niezmiernie potrzebne i uświadamiające młodzieży potrzeby dbania o nasze wspólne środowisko jakim są rzeki i jeziora. My jako szkoła w tym roku bierzemy także udział w programie Aktywni błękitni organizowany prze Wody Polskie.”.

Każdy uczestnik lekcji otrzymał zestaw gadżetów z logo "Wód Polskich".