Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zamościu zaprasza Państwa do założenia oferty na wykonanie zadania pt.: „Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli – jazy żelbetowe na rzece Mogielnica w km 13+923 w m. Wola Korybutowa, w km 18+185 i 19+929 w m. Majdan Zahorodyński i w km 21+815 w m. Janowice.”.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 04.05.2020 r. do godz.10:00

Miejsce złożenia ofert:
Zarząd Zlewni w Zamościu
ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość
 piętro III, pok.nr 305 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_jazy Mogielnica.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_jazy Mogielnica.pdf 221 kB2020-05-08 10:212020-05-08 10:21
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe jazy Mogielnica.pdf)Zapytanie ofertowe jazy Mogielnica.pdf 1154 kB2020-03-25 10:262020-03-25 10:26
Pobierz plik (Zał. nr 1_Przedmiar robót_jazy Mogielnica.pdf)Zał. nr 1_Przedmiar robót_jazy Mogielnica.pdf 1718 kB2020-03-25 10:262020-03-25 10:26
Pobierz plik (Zał. nr 2_ Wzór umowy_jazy Mogielnica.pdf)Zał. nr 2_ Wzór umowy_jazy Mogielnica.pdf 222 kB2020-03-25 10:252020-03-25 10:25
Pobierz plik (Zał. nr 3_Formularz ofertowy.doc)Zał. nr 3_Formularz ofertowy.doc 24 kB2020-03-25 10:252020-03-25 10:25
Pobierz plik (Zał. nr 4_Opis przedmioru zamówienia jazy Mogielnica.pdf)Zał. nr 4_Opis przedmioru zamówienia jazy Mogielnica.pdf 1419 kB2020-03-25 10:252020-03-25 10:25
Pobierz plik (Tablica informacyjna budowle.pdf)Tablica informacyjna budowle.pdf 98 kB2020-03-25 10:222020-03-25 10:22