Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zamościu zaprasza Państwa do założenia oferty na wykonanie zadania pt.: "Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli – jaz żelbetowy „Albertów” w km 17+030 rzeki Świnka".

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 04.05.2020 r. do godz.10:00

Miejsce złożenia ofert:
Zarząd Zlewni w Zamościu
ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość
 piętro III, pok.nr 305 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_jaz Albertów.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_jaz Albertów.pdf 196 kB2020-05-08 10:202020-05-08 10:20
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe jaz Albertów Świnka.pdf)Zapytanie ofertowe jaz Albertów Świnka.pdf 1121 kB2020-03-24 08:352020-03-24 08:35
Pobierz plik (Zał. nr 1_Przedmiar robót jaz Albertów rz Świnka.pdf)Zał. nr 1_Przedmiar robót jaz Albertów rz Świnka.pdf 543 kB2020-03-24 08:342020-03-24 08:34
Pobierz plik (Zał. nr 2_Wzór umowy_jaz Albertów rz Świnka.doc.pdf)Zał. nr 2_Wzór umowy_jaz Albertów rz Świnka.doc.pdf 135 kB2020-03-24 08:342020-03-24 08:34
Pobierz plik (Zał. nr 3_Formularz ofertowy.doc)Zał. nr 3_Formularz ofertowy.doc 23 kB2020-03-24 08:342020-03-24 08:34
Pobierz plik (Zał. nr 4_Opis przedmiotu zamówienia jaz Albertów rz Świnka.pdf)Zał. nr 4_Opis przedmiotu zamówienia jaz Albertów rz Świnka.pdf 444 kB2020-03-24 08:332020-03-24 08:33
Pobierz plik (Tablica informacyjna budowle.pdf)Tablica informacyjna budowle.pdf 98 kB2020-03-24 08:332020-03-24 08:33