Video: Dokumentacja akumulacji osadów w górnej części zbiornika

 

Czołowa zapora zbiornika Obniżony poziom wody w celu umożliwienia remontu wału bocznego
Fot. Widok na zaporę czołową zbiornika oraz jaz od strony wody dolnej
Fot. Widok na ogroblowanie prawe zbiornika (widoczny obniżony poziom wody umożliwiający realizację prac remontowych)
   
Rekreacyjno   żeglarskie wykorzystanie zbiornika Roślinność szuwarowa
Fot. Rekreacyjno - żeglarskie wykorzystanie zbiornika Fot. Roślinność szuwarowa
   
  Widok na wschodni brzeg zbiornika (Dąbrowa) (2) Widok z zapory czołowej na czaszę zbiornika
Fot. Widok na wschodni brzeg zbiornika (Dąbrowa)
Fot. Widok na północną część zbiornika
   
Widok na wschodni brzeg zbiornika (Dąbrowa) Widok na zachodni brzeg zbiornika (Marina)
Fot. Widok na wschodni brzeg zbiornika (Dąbrowa))
Fot. Widok na zachodni brzeg zbiornika (Marina)
 
Wypełniony osadami wlot Bystrzycy do zbiornika Wypełniony osadami wlot Bystrzycy do zbiornika od ul. Cienistej (2)
Fot. Karol Furtak. Wypełniony osadami wlot Bystrzycy do zbiornika Fot. Karol Furtak. Wypełniony osadami wlot Bystrzycy do zbiornika od ul. Cienistej
Wypełniony osadami wlot Bystrzycy do zbiornika od ul. Cienistej Wyspa na zbiorniku
Fot. Wypełniony osadami wlot Bystrzycy do zbiornika od ul. Cienistej Fot. Wyspa na zbiorniku