FE POIS EFRRpoziom pl 1 rgb

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykonanie dokumentacji niezbędnej  do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP  w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki”

 

Podstawowe informacje o projekcie

Tytuł projektu: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0005/23

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji zasobu budynków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt przygotowawczy będzie stanowił etap pierwszy i obejmował wykonanie audytów efektywności energetycznej 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu istotne dla celów inwestycji,  które zostaną osiągnięte do 2023 roku:

liczba obiektów, dla których wykonano dokumentację inwestycyjną niezbędną do termomodernizacji -  69 szt.                                                                                                                              

Lokalizacja projektu: 69 budynków na terenie 8 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Zakres rzeczowy

Zadanie 1: Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej. Wykonanie dokumentacji - audytów efektywności energetycznej, planowany czas realizacji: 25.04.2023 - 31.12.2023.

Wartość projektu: 58 5603,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 58 5603,00 PLN