Na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie istnieje wiele budowli hydrotechnicznych. Są to między innymi jazy - obiekty, wybudowane w poprzek rzeki lub kanału, piętrzące wodę w celu utrzymania stałego poziomu rzek. Wszystkie obiekty hydrotechniczne są przez Wody Polskie monitorowane i dokonywany jest ich bieżący przegląd.

 

Pracownicy PGW WP, Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej przeprowadzili na swoim terenie, kompleksową kontrolę wybranych urządzeń piętrzących: Jaz Podedwórze, Jaz Horodyszcze, Jaz Ortel. Królewski, Jaz Czosnówka oraz Jaz Sielczyk.